Uprawnienia i certyfikaty

 • BOCHEŃSKA PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOTECHNICZNYCH

  wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzących Pracownie

  Psychologiczne przez Marszałka Województwa Małopolskiego pod nr

  172/2017

 • Psycholog mgr Paulina Nakielna pracująca w Pracowni posiada aktualne uprawniania nadane przez Marszałka Województwa Małopolskiego pod nr K-331

 • Wielkość i wyposażenie pomieszczeń oraz standardy badań w

  pracowni są zgodne z przepisami i całkowicie odpowiadają wymaganiom

  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. Poz. 937