– dowód osobisty
– prawo jazdy
– skierowanie na badanie (wydane przez Pracodawcę bądź odpowiedni
urząd)
– skierowanie z Komendy Policji (w przypadku osób skierowanych za
przekroczenie punktów lub jazdę pod wpływem alkoholu)

UWAGA! OSOBY Z WRODZONĄ WADĄ WZROKU PROSZONE SĄ O PRZYJŚCIE Z
OKULARAMI DO CZYTANIA LUB CHODZENIA

Więcej

Prosimy o zgłoszenie się w dobrej formie psychofizycznej.

Więcej

Zakres badań obejmuje sprawdzenie sprawności psychofizycznej i
zdrowotnej. Kończą się one wydaniem imiennego orzeczenia
psychologicznego:
– o braku przeciwwskazań do podjęcia zatrudnienia
– o istnieniu przeciwwskazań do wykonywania pracy

Więcej