Potrzebne dokumenty

  • dowód osobisty

  • prawo jazdy

  • skierowanie na badanie (wydane przez Pracodawcę bądź odpowiedni urząd)

  • skierowanie z Komendy Policji (w przypadku osób skierowanych za przekroczenie punktów lub jazdę pod wpływem alkoholu)

  • dane potrzebne do wystawienia rachunku/faktury

  • okulary (jeżeli używasz ich podczas prowadzenia pojazdu)