Psychotesty i badania

Badania kierowców

 

Obowiązkowe dla osób kierującyh pojazdami zawodowo i pojazdami służbowymi lub związanych z prowadzeniem pojazdów w sytuacjach o kórych mówią przepisy Prawa o Ruchu Drogowym. Należą do nich:


1. Kandydaci na kierowców kategorii A, B, C ,D, E T

2. Kierowcy zawodowi wszystkich kategorii A, B, C ,D, E T
3. Kierowcy pojazdów służbowych, przedstawiciele handlowi
4. Instruktorzy nauki jazdy i egzaminatorzy
5. Kierowcy taksówek osobowych i bagażowych
6. Kierowcy MPK, PKS, Bus-ów
7. Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych tj.:
Policji,tutaj ma być spacja Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Technicznego, Pogotowia Gazowego, Pogotowia Energetycznego, lub przewożących materiały niebezpieczne: gaz, paliwo, mat. chemiczne itp.
8. Kierowcy po zdarzeniach tj.:
− zatrzymanie prawa jazdy z powodu prowadzenia pod wpływem środków odurzających np. alkoholu/narkotyków
− przekroczenie 24 punktów karnych
– wypadki drogowe
– kierowcy amatorzy

9. Kierowcy rajdowi wszystkich stopni licencji

Zakres badań obejmuje sprawdzenie sprawności psychofizycznej i
zdrowotnej. Kończą się one wydaniem imiennego orzeczenia
psychologicznego:
– o braku przeciwwskazań do podjęcia zatrudnienia
– o istnieniu przeciwwskazań do wykonywania pracy

Całościowe badanie trwa od 1h do 1,5 h

Więcej

Badania operatorów wózków i maszyn

 

Obowiązkowe dla osób pracujacyh przy obsłudze wszelkiego rodzaju maszyn, urządzeń drogowych i budowlanych o kórych mówią przepisy Prawa Pracy. Należą do nich:

1. Operatorzy:
– wózków widłowych, platform i podnośników
– suwnic, dźwigów, maszyn wyciągowych i taśmowych
– ciężkiego sprzętu budowlanego np. koparek, spychaczy
– innych specjalistycznych pojazdów i maszyn np. akceleratorów
– samojezdnych maszyn drogowych np. walców
2. Pracownicy zabezpieczenia technicznego I i II stopnia
3. Osoby pracujące na wysokościach

Więcej

Badania na stanowiska wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej

 

Obowiązkowe badania dla osób wykonująch określone rodzaje prac
wynikające z Kodeksu Pracy.
Lista stanowisk w załączniku poniżej:

Więcej

Badania dla górników

Badania funkcji wzrokowej w ciemni

 

Obowiązkowe badania dla osób ze wskazania Lekarza Medycyny Pracy,
Lekarza Okulisty, ze względu na pracę w warunkach uciążliwych lub
szkodliwych dla oczu.

BADANIA WYKONYWANE SĄ JAKO UZUPEŁNIAJĄCE:
• w celu weryfikacja widzenia w mroku i wrażliwości na olśnienie
• ze wskazania lekarza okulisty w przypadku diagnozy dot. wady wzroku
lub możliwości jej wystąpienia.
Na badania kieruje Lekarz Medycyny Pracy na podstawie skierowania od
Lekarza Okulisty.

Więcej