Organizacja badań

1. Czas badania

Czas badania zależy od jego rodzaju oraz indywidualnego tempa osoby
badanej. Jeśli jesteś kierowcą, Twoja wizyta potrwa prawdopodobnie
ok.1 godzinę.

 

2. Przebieg badania

Zakres badań obejmuje sprawdzenie sprawności psychofizycznej
izdrowotnej.

W naszym gabinecie spotkasz się z testami typu „papier i ołówek”,
badaniami wykonywanymi na specjalistycznej, nowoczesnej aparaturze oraz
wywiadem, czyli rozmową na temat funkcjonowania związanego z
konkretną rolą społeczną i zawodową.
Psycholog na bieżąco będzie tłumaczył, na czym polegają kolejne
testy. W razie wątpliwości i pytań związanych z ich przebiegiem,
otrzymasz dodatkowe wyjaśnienia.

Podczas badań sprawdzamy m.in [1].:

  • Koncentrację i podzielność uwagi

  • Zdolność logicznego myślenia

  • Osobowość

  • Czas reakcji

  • Widzenie w mroku

  • Wrażliwość na olśnienie

Badanie kończy się wydaniem imiennego orzeczenia psychologicznego:
– o braku przeciwwskazań do podjęcia zatrudnienia
– o istnieniu przeciwwskazań do wykonywania pracy